מסלול אישורים לחשבוניות רכש

אישור חשבוניות רכש הכולל אוטומציה לבקרה, מעקב, אישור ורישום