תשלומים לספקים - פתרון מקצה לקצה

הפקת תשלומי ספקים באופן מסודר ופשוט באמצעות קובץ מס"ב