שפרו את תהליכי המכירה בארגון באמצעות אוטומציה

ניהול מכירות ע"י ייעול תהליך המכירה תוך שיפור חווית הלקוח והאצת תהליך הקנייה