שפרו את תהליכי המכירה בארגון באמצעות אוטומציה

ניהול מכירות ע"י ייעול תהליך המכירה תוך שיפור חווית הלקוח והאצת תהליך הקנייה

העניקו לצוות המכירות את כל המידע הנצרך במקום אחד, 

בכל זמן ובכל מקום תוך תיעוד לכל פעולה שנעשית

123