פורטל ספקים

פורטל ספקים הוא פלטפורמה לתקשורת אינטרנטית מאובטחת בין ארגונים לספקים שלהם, תוך ניהול תהליך הרכש באופן מלא – שליחת הזמנת רכש לספק, קליטת חשבוניות מס בגין ההזמנה, מעקב סטטוס טיפול, סטטוס תשלומים תוך תיעוד מלא של כל התקשורת בין הצדדים – הודעות, נספחים ומסמכים חשבונאיים. המערכת גמישה ומאפשרת תהליכי עבודה מגוונים תוך הטמעה מהירה המביאה תוצאות ממשיות תוך זמן קצר.

פורטל ספקים זה הינו בעל מערכת המאפשרת לספק להחתים את החשבונית בחתימה דיגיטלית מאובטחת על פי דרישת החוק הישראלי*, כך שאין צורך לשמור את חשבוניות המקור בכלל (המקור הוא המסמך הדיגיטלי שהוזן ונחתם בפורטל)

שרת החתימות הינו בעל תקן אבטחה בינלאומי FIPS-140-2 על פי דרישת החוק

פורטל ספקים תומך בתקני EDIFACT, קובץ 100 ופורמטים נוספים המשמשים כסטנדרטים בינלאומיים לתקשורת דיגיטלית בין מערכות ממוחשבות

* לחץ כאן להורדת מסמך הרקע מטעם מדינת ישראל המגדיר מהיא חתימה מאובטחת (עמוד 5 למטה – תקנה 8)